Krize uměřenosti

5. února 2017 v 16:32 | Dr. Miroslav Krejčí |  Společnost
Krize uměřenosti
Přemýšlím o tom, proč se mezi intelektuální elitou naší západní civilizace stále víc vytrácí smysl pro uměřenost v myšlení i konání. Neexistuje pozitivní realita, pozitivní myšlenka či pozitivní atribut čehokoli, které by nebylo možno neuměřeností v myšlení změnit na realitu, myšlenku či atribut vysloveně negativní. Jediným racionálním strážcem uměřenosti může být výhradně rozum, kterým se lišíme od jiných tvorů na této planetě.
 

Kauza Rath je o české justici

9. ledna 2017 v 15:52 | Dr. Miroslav Krejčí |  Právo
Právo jako institut může odvozovat svoji legitimitu výhradně od hledání spravedlnosti. Je postoj senátu Vrchního soudu v Praze stran odposlechů v kauze Rath hledáním spravedlnosti nebo zde ve skutečnosti spravedlnosti brání? Protichůdné názory odborníků ukazují na to, o jak sofistikovaný problém se jedná.

Co je a co není pravicový populismus

21. prosince 2016 v 16:58 | Dr. Miroslav Krejčí |  Islám
Výraz "pravicový populismus" je dnes v médiích všudypřítomný. Liberálové, kteří jsou již z podstaty liberalismu spíše levicově orientovaní, jím dnes nálepkují každého pravicového politika, který se z konzervativních pozic vymezuje vůči aktuálním společenským problémům, tedy dnes především vůči islámským paradigmatům jako příčinám terorismu, imigraci, ekonomickým důsledkům globalizace aj. Je příznačné, že se liberálové neobtěžují vysvětlit, co si pod pravicovým populismem představují.
 


Má smysl islám zakázat?

31. srpna 2016 v 16:47 | Dr. Miroslav Krejčí |  Islám
Po zveřejnění prohlášení nizozemského politika Gerta Wilderse, který požaduje zákaz islámu jako paradigmatu zla je nabízí otázka, zda má takové zásadní opatření vůbec smysl. Naše obyvatelstvo, které ještě dobře pamatuje komunistickou totalitu, je velmi citlivé na jakékoli zakazování ze strany státní moci. To lze jistě pochopit. Méně pochopitelné už je, když tato citlivost zajde u intelektuální elity do extrému a ona ztratí schopnost odlišovat, který zákaz omezuje svobodu, a který ji naopak chrání.

Merklová cenzuruje islám.

25. srpna 2016 v 23:04 | Dr. Miroslav Krejčí |  Islám
Návštěva kancléřky Merkelové přinesla naší zemi mezi slušnými lidmi z ostudy kabát, protože ji nepřivítala alespoň stotisícová demonstrace na protest proti jejím krokům ve vztahu k imigrantům. Lidé jsou ve své většině stále k rizikům islámské migrace lhostejní. Nechápou, že muslimští migranti nechtějí převzít naše hodnoty, ale rozšířit hodnoty jejich, tedy hodnoty islámu, jak je k tomu ostatně v Koránu zavazuje prorok Mohamed, když jim v tomto smyslu tlumočí Alláhovu vůli. Jenže pak systémově již nejde o imigraci, ale o kolonizaci.

Kdy změnit názor

22. srpna 2016 v 0:12 | Dr. Miroslav Krejčí
Změnit názor není samo o sobě ani dobré, ani špatné jde jen o to, co by změně názoru mělo předcházet.

Pistole do každé rodiny?

21. srpna 2016 v 23:50 | Dr. Miroslav Krejčí |  Společnost
Být ozbrojen je fakticky základním právem člověka (zatím nikoli legislativně), a to proto, že je spjato s obranou lidského života jako absolutní základní hodnoty. Je spjato i obranou dalších významných hodnot, především svobody člověka. Ten, kdo není ochoten svoji svobodu bránit i se zbraní v ruce, jí není hoden a dříve či později o ni přijde. Střelné zbrani lze účinně čelit zase jen střelnou zbraní. Zabít lze jistě sekyrou, lukem, srpem i rampouchem, vraženým do oka, ale obrana proti útočníkovi vyzbrojenému střelnou zbraní pomocí jiných, méně účinných druhů zbraní patří do oblasti dobrodružných filmů a může být úspěšná nanejvýš v jednotlivých případech a to ještě jen s notnou dávkou štěstí. Jenže účinná obrana střelnou zbraní vyžaduje opravdu dobrou výkonnost ve střelbě, schopnost během zlomku vteřiny identifikovat cíl jako ten, který je třeba zneškodnit a také dostatečnou psychickou odolnost, cíleně zpracované a vnitřně akceptované ve smyslu usmrcení jiného člověka, kterou je nezbytné konstituovat předem. Ale prakticky nikdo to nedělá a nepracuje na tomto druhou psychické odolnosti

Ad "Co s muslimy a se sebou"

20. srpna 2016 v 23:22 | Dr. Miroslav Krejčí |  Respekt
Časopis Respekt uveřejnil v č. 30/2016 komentář Karla Černého "Co s muslimy a se sebou", kde autor tvrdí, že je cit. "..stereotyp žida jako nepřítele křesťanské Evropy je v souvislosti s přistěhovaleckou vlnou nahrazován stereotypem muslima jako páté kolony a hrozby Západu. " Toto tvrzení je demagogické, protože zatímco zmiňovaný stereotyp žida byl založen na pověrách, neověřitelných spekulacích a prokazatelných lžích, postulovaný stereotyp muslima stojí na fakticky existujícím a v muslimských svatých textech ověřitelném souboru násilných, netolerantních a agresivních hodnot islámu a na též ověřitelném konsistentním vztahu jeho ideologie a 1400 let trvající násilné praxe.

Je faktická integrace muslima do evropské společnosti možná?

19. srpna 2016 v 20:38 | Dr. Miroslav Krejčí |  Migrace
Je integrace muslimů do evropské civilizace, založené na křesťanských hodnotách reálně možná nebo jde jen o iracionální fikci mainstreamové politické korektnosti? Abychom to mohli posoudit, je třeba se zamyslet nad tím, co skutečná integrace pro muslimského imigranta fakticky znamená, co od něho vyžaduje, resp. které z těchto požadavků jsou neopominutelné. Jako neopominutelné chápu ty, bez nichž fakticky nelze integraci provést. Nejde-li o střet nekompatibilních hodnot, resp. civilizací, jak tvrdí politická korektnost, pak by měla být integrace možná a to oboustranně.

Ad Respekt: prý nemáme pomáhat teroristům

12. srpna 2016 v 0:39 | Dr. Miroslav Krejčí |  Respekt
Do Respektu č. 31 napsal E. Tabery komentář "Nepomáhejme teroristům", který je poplatný politické korektnosti. Na textu je to vidět už z toho, jak vnikal. Primární je zde maistreamový, politicky korektní názor na problém. Až pro ten jsou pak hledány argumenty. Kritické myšlení koná přesně opačně. Nejprve analyzuje, ověřuje a hodnotí. Názor se formuje až jako výsledek tohoto často velmi komplikovaného procesu. Celý článek pana šéfredaktora je veden myšlenkou, že musíme být v našem odporu a krocích proti projevům i kořenům islámského terorismu velmi uvážliví.

Kam dál