Srpen 2016

Má smysl islám zakázat?

31. srpna 2016 v 16:47 | Dr. Miroslav Krejčí |  Islám
Po zveřejnění prohlášení nizozemského politika Gerta Wilderse, který požaduje zákaz islámu jako paradigmatu zla je nabízí otázka, zda má takové zásadní opatření vůbec smysl. Naše obyvatelstvo, které ještě dobře pamatuje komunistickou totalitu, je velmi citlivé na jakékoli zakazování ze strany státní moci. To lze jistě pochopit. Méně pochopitelné už je, když tato citlivost zajde u intelektuální elity do extrému a ona ztratí schopnost odlišovat, který zákaz omezuje svobodu, a který ji naopak chrání.

Merklová cenzuruje islám.

25. srpna 2016 v 23:04 | Dr. Miroslav Krejčí |  Islám
Návštěva kancléřky Merkelové přinesla naší zemi mezi slušnými lidmi z ostudy kabát, protože ji nepřivítala alespoň stotisícová demonstrace na protest proti jejím krokům ve vztahu k imigrantům. Lidé jsou ve své většině stále k rizikům islámské migrace lhostejní. Nechápou, že muslimští migranti nechtějí převzít naše hodnoty, ale rozšířit hodnoty jejich, tedy hodnoty islámu, jak je k tomu ostatně v Koránu zavazuje prorok Mohamed, když jim v tomto smyslu tlumočí Alláhovu vůli. Jenže pak systémově již nejde o imigraci, ale o kolonizaci.

Kdy změnit názor

22. srpna 2016 v 0:12 | Dr. Miroslav Krejčí
Změnit názor není samo o sobě ani dobré, ani špatné jde jen o to, co by změně názoru mělo předcházet.

Pistole do každé rodiny?

21. srpna 2016 v 23:50 | Dr. Miroslav Krejčí |  Společnost
Být ozbrojen je fakticky základním právem člověka (zatím nikoli legislativně), a to proto, že je spjato s obranou lidského života jako absolutní základní hodnoty. Je spjato i obranou dalších významných hodnot, především svobody člověka. Ten, kdo není ochoten svoji svobodu bránit i se zbraní v ruce, jí není hoden a dříve či později o ni přijde. Střelné zbrani lze účinně čelit zase jen střelnou zbraní. Zabít lze jistě sekyrou, lukem, srpem i rampouchem, vraženým do oka, ale obrana proti útočníkovi vyzbrojenému střelnou zbraní pomocí jiných, méně účinných druhů zbraní patří do oblasti dobrodružných filmů a může být úspěšná nanejvýš v jednotlivých případech a to ještě jen s notnou dávkou štěstí. Jenže účinná obrana střelnou zbraní vyžaduje opravdu dobrou výkonnost ve střelbě, schopnost během zlomku vteřiny identifikovat cíl jako ten, který je třeba zneškodnit a také dostatečnou psychickou odolnost, cíleně zpracované a vnitřně akceptované ve smyslu usmrcení jiného člověka, kterou je nezbytné konstituovat předem. Ale prakticky nikdo to nedělá a nepracuje na tomto druhou psychické odolnosti

Ad "Co s muslimy a se sebou"

20. srpna 2016 v 23:22 | Dr. Miroslav Krejčí |  Respekt
Časopis Respekt uveřejnil v č. 30/2016 komentář Karla Černého "Co s muslimy a se sebou", kde autor tvrdí, že je cit. "..stereotyp žida jako nepřítele křesťanské Evropy je v souvislosti s přistěhovaleckou vlnou nahrazován stereotypem muslima jako páté kolony a hrozby Západu. " Toto tvrzení je demagogické, protože zatímco zmiňovaný stereotyp žida byl založen na pověrách, neověřitelných spekulacích a prokazatelných lžích, postulovaný stereotyp muslima stojí na fakticky existujícím a v muslimských svatých textech ověřitelném souboru násilných, netolerantních a agresivních hodnot islámu a na též ověřitelném konsistentním vztahu jeho ideologie a 1400 let trvající násilné praxe.

Je faktická integrace muslima do evropské společnosti možná?

19. srpna 2016 v 20:38 | Dr. Miroslav Krejčí |  Migrace
Je integrace muslimů do evropské civilizace, založené na křesťanských hodnotách reálně možná nebo jde jen o iracionální fikci mainstreamové politické korektnosti? Abychom to mohli posoudit, je třeba se zamyslet nad tím, co skutečná integrace pro muslimského imigranta fakticky znamená, co od něho vyžaduje, resp. které z těchto požadavků jsou neopominutelné. Jako neopominutelné chápu ty, bez nichž fakticky nelze integraci provést. Nejde-li o střet nekompatibilních hodnot, resp. civilizací, jak tvrdí politická korektnost, pak by měla být integrace možná a to oboustranně.

Ad Respekt: prý nemáme pomáhat teroristům

12. srpna 2016 v 0:39 | Dr. Miroslav Krejčí |  Respekt
Do Respektu č. 31 napsal E. Tabery komentář "Nepomáhejme teroristům", který je poplatný politické korektnosti. Na textu je to vidět už z toho, jak vnikal. Primární je zde maistreamový, politicky korektní názor na problém. Až pro ten jsou pak hledány argumenty. Kritické myšlení koná přesně opačně. Nejprve analyzuje, ověřuje a hodnotí. Názor se formuje až jako výsledek tohoto často velmi komplikovaného procesu. Celý článek pana šéfredaktora je veden myšlenkou, že musíme být v našem odporu a krocích proti projevům i kořenům islámského terorismu velmi uvážliví.

Hodnotová desorientace politicky korektních médií

10. srpna 2016 v 20:03 | Dr. Miroslav Krejčí |  Média - kriticky
Média mají ve svobodných zemích stále větší problém s hodnotovou desintegrací. Autocenzura jako jistý mravní korektiv může být prospěšná, ale jen tehdy, je-li řízena rozumem.

Proč jsem se rozhodl psát na blogu?

10. srpna 2016 v 16:20 | Dr. Miroslav Krejčí |  Úvod
Jsem již postarší pán a můj postoj k mnoha výdobytkům moderní doby je spíše rezervovaný. Nestojím o "chytrý" mobil, který jen vezmu do ruky a nějak se neopatrně dotknu, rázem je kdesi o tři kroky v programu dál, kam jsem vůbec jít nechtěl a odkud je problém se dostat. Rozčiluje mne, když na mne mé jinak skvělé auto začne drze houkat, neudělám-li vše přesně tak, jak si to ono ve svém programu "představuje."